Význam slovSlovníkBvýznam slova banka

banka

peněžní ústav;zdravotnické oddělení uskladňující odebrané tkáně, tekutiny a orgány pro další léčebné zákroky;počítačový soubor dat, databanka

www.vyznam-slov.cz