Význam slovSlovníkBvýznam slova balkanistika

balkanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou národů žijících na Balkáně, balkanologie

www.vyznam-slov.cz