Význam slovSlovníkBvýznam slova balisáž

balisáž

vytyčování, značení plavební dráhy signálními znaky

www.vyznam-slov.cz