Význam slovSlovníkBvýznam slova balada

balada

lidová nebo umělá píseň nebo báseň vážného až tragického obsahu

www.vyznam-slov.cz