Význam slovSlovníkBvýznam slova bakterizace

bakterizace

obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi

www.vyznam-slov.cz