Význam slovSlovníkBvýznam slova bakterio-, bakteri-

bakterio-, bakteri-

první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální

www.vyznam-slov.cz