Význam slovSlovníkBvýznam slova bakteriální

bakteriální

související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi

www.vyznam-slov.cz