Význam slovSlovníkBvýznam slova bakalář

bakalář

titul absolventa bakalářského vysokoškolského studijního programu, zkratka Bc.

www.vyznam-slov.cz