Význam slovSlovníkBvýznam slova baissa [bésa], baisse [bés]

baissa [bésa], baisse [bés]

klesající tendence; pokles cen zboží nebo kurzů cenných papírů v burzovním obchodě

www.vyznam-slov.cz