Význam slovSlovníkBvýznam slova bagatelizace

bagatelizace

zlehčování,znevažování,podceňování

www.vyznam-slov.cz