Význam slovSlovníkBvýznam slova badge [bedž]

badge [bedž]

heraldické rozpoznávací znamení, které se na vlajkách objevuje jako emblém

www.vyznam-slov.cz