Význam slovSlovníkBvýznam slova backup [bekap]

backup [bekap]

kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním

www.vyznam-slov.cz