Význam slovSlovníkBvýznam slova background [bekgraund]

background [bekgraund]

pozadí, původ,zázemí; doprovod sólového hudebního projevu, zvuková kulisa

www.vyznam-slov.cz