Význam slovSlovníkBvýznam slova backboard [bekbórd]

backboard [bekbórd]

levobok, levá strana lodi; deska na koš při košíkové

www.vyznam-slov.cz