Význam slovSlovníkAvýznam slova azonální

azonální

vyskytující se ve všech klimatických zónách, nezávisle na podnebí

www.vyznam-slov.cz