Význam slovSlovníkAvýznam slova ážio

ážio

rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší tržní cenou

www.vyznam-slov.cz