Význam slovSlovníkAvýznam slova axonometrie

axonometrie

(v deskriptivní geometrii) metoda zobrazování na jednu průmětnu, zpravidla připojenou k průmětnám pravoúhlého promítání

www.vyznam-slov.cz