Význam slovSlovníkAvýznam slova axon

axon

osové vlákno nervu, výběžek nervové buňky; neurit

www.vyznam-slov.cz