Význam slovSlovníkAvýznam slova axiom, axióm

axiom, axióm

postulát, tvrzení;základní věta, která se přijímá a bez důkazu se považuje za pravdivou;
evidentní, samozřejmá nebo obecně akceptovaná skutečnost, ponaučení, zásada, maxima;
zavedené, uznávané pravidlo, princip, zákon

www.vyznam-slov.cz