Význam slovSlovníkAvýznam slova axiologie

axiologie

učení o hodnotách, jejich povaze, místě a vztazích

www.vyznam-slov.cz