Význam slovSlovníkAvýznam slova axiální

axiální

ve směru osy

www.vyznam-slov.cz