Význam slovSlovníkAvýznam slova award [evórd]

award [evórd]

arbitrážní rozhodnutí, rozhodčí nález; cena, odměna, vyznamenání

www.vyznam-slov.cz