Význam slovSlovníkAvýznam slova avizovat, avisovat

avizovat, avisovat

dát zprávu, ohlásit příchod

www.vyznam-slov.cz