Význam slovSlovníkAvýznam slova avigace

avigace

využití některých metod praktické astronomie k určení polohy letadla

www.vyznam-slov.cz