Význam slovSlovníkAvýznam slova avenue [aveny i evenjú]

avenue [aveny i evenjú]

hlavní ulice,třída

www.vyznam-slov.cz