Význam slovSlovníkAvýznam slova avanturizmus, avanturismus

avanturizmus, avanturismus

sklon k dobrodružství, nezodpovědné chování

www.vyznam-slov.cz