Význam slovSlovníkAvýznam slova avanti

avanti

výzva k pohybu vpřed nebo k odchodu

www.vyznam-slov.cz