Význam slovSlovníkAvýznam slova avansovat

avansovat

služebně postupovat, být povýšen

www.vyznam-slov.cz