Význam slovSlovníkAvýznam slova aval

aval

směnečný nebo šekový ručitel

www.vyznam-slov.cz