Význam slovSlovníkAvýznam slova autozom

autozom

jiný než pohlavní chromozom

www.vyznam-slov.cz