Význam slovSlovníkAvýznam slova autotypie

autotypie

fotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky; otisk z autotypu

www.vyznam-slov.cz