Význam slovSlovníkAvýznam slova autotrofie

autotrofie

způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek

www.vyznam-slov.cz