Význam slovSlovníkAvýznam slova autotransplantace

autotransplantace

chirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince

www.vyznam-slov.cz