Význam slovSlovníkAvýznam slova autostylizace

autostylizace

promítnutí autorovy představy o sobě např. do obrazného subjektu básně nebo do jiných výrazových projevů a tvorby

www.vyznam-slov.cz