Význam slovSlovníkAvýznam slova autostop

autostop

zastavování projíždějících vozidel za účelem osobní přepravy;zařízení k samočinnému zastavení vlaku, vlakové zabezpečovací zařízení

www.vyznam-slov.cz