Význam slovSlovníkAvýznam slova autostimulace

autostimulace

sebeovlivňování, sebepodněcování

www.vyznam-slov.cz