Význam slovSlovníkAvýznam slova autorský

autorský

vztahující se k autorovi, příslušející autorovi

www.vyznam-slov.cz