Význam slovSlovníkAvýznam slova autorizovat

autorizovat

udělit oprávnění, zplnomocnit, dát souhlas s uveřejněním

www.vyznam-slov.cz