Význam slovSlovníkAvýznam slova autorizace

autorizace

zplnomocnění, oprávnění; autorské svolení, schválení

www.vyznam-slov.cz