Význam slovSlovníkAvýznam slova autoritativní

autoritativní

založený na autoritě, opírající se o autoritu, mající nebo vyžadující autoritu

www.vyznam-slov.cz