Význam slovSlovníkAvýznam slova autoritářství

autoritářství

přílišné uplatňování, zdůrazňování formální autority

www.vyznam-slov.cz