Význam slovSlovníkAvýznam slova autoreprodukce

autoreprodukce

schopnost živých systémů reprodukovat sebe sama

www.vyznam-slov.cz