Význam slovSlovníkAvýznam slova autopsie

autopsie

vlastní zkušenost, vlastní poznání;ohledání mrtvoly pitvou za účelem studijním, diagnostickým nebo soudním

www.vyznam-slov.cz