Význam slovSlovníkAvýznam slova autonym

autonym

pravé jméno osoby užívající pseudonym

www.vyznam-slov.cz