Význam slovSlovníkAvýznam slova autonomie

autonomie

funkční samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost

www.vyznam-slov.cz