Význam slovSlovníkAvýznam slova automatizmus, automatismus

automatizmus, automatismus

mechanická činnost, mechanické chápání

www.vyznam-slov.cz