Význam slovSlovníkAvýznam slova automatika

automatika

souhrn strojů, přístrojů, zařízení pracující za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu, automatické zařízení, automatický systém

www.vyznam-slov.cz