Význam slovSlovníkAvýznam slova autolýza

autolýza

rozkladné procesy vyvolané vlastními enzymy

www.vyznam-slov.cz