Význam slovSlovníkAvýznam slova autologický

autologický

vypovídající pravdivě o sobě samém

www.vyznam-slov.cz