Význam slovSlovníkAvýznam slova autokrat

autokrat

samovládce, absolutní vládce,diktátor; člověk s poručnickými sklony

www.vyznam-slov.cz